Jauniešu iesaiste līdzdalības budžetu īstenošanā - iepazīsties ar projekta rezultātiem!

Jauniešu iesaiste līdzdalības budžetu īstenošanā - iepazīsties ar projekta rezultātiem!

Noslēdzies ERASMUS+ programmas projekts “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)*”, un interesentiem pieejama tā ietvaros izstrādātā metodoloģija, t.sk. “YUPAD kalkulators” jeb digitālā aptauja jauniešu viedokļu un ieteikumu izzināšanai.

Divu gadu garumā projektu īstenoja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - RD IKSD) sadarbībā ar partneriem no Beļģijas, Polijas, Serbijas, Kipras, Itālijas, Lietuvas, Grieķijas un Austrijas.

Projekta galvenais mērķis - nodrošināt jauniešiem iespēju izprast, izmēģināt un iedzīvināt līdzdalības budžetu jaunatnes jomā Eiropas pilsētās, kā rezultātā:

  • apkopoti projekta partneru labās prakses piemēri līdzdalības budžetu īstenošanā un jauniešu iesaistē tajos (pašvaldību, skolu un NVO līmenī), ar kuriem iespējams iepazīties projekta kontā Youtube kanālā ;
  • izstrādāti apmācību moduļi, lai veicinātu jaunatnes jomā strādājošo un lēmumpieņēmēju zināšanas un kapacitāti jautājumos par neformālo izglītību, jauniešu iesaisti un līdzdalības budžetu īstenošanu: ej.uz/YUPAD (pagaidu “mājvieta” līdz visu rezultātu ievietošanai projekta oficiālajā mājaslapā yupadproject.net);
  • pieejams “YUPAD kalkulators” jeb digitāls aptaujas rīks (yupad.net), kas ļauj iegūt priekšstatu par jauniešiem nozīmīgiem jautājumiem / problēmām un viņu pašu piedāvātajiem risinājumiem. Kalkulatora lietošana RD IKSD (kā projekta partnerim) ir bez maksas, taču jaunu piekļuves kodu ģenerēšana jauniem klientiem ir maksas pakalpojums (sazinoties ar projekta īstenotājiem);
  • izstrādāta tā sauktā “Bišu metodoloģija” jeb programma (veicamie soļi, ieteikumi, metodes u.c.) interaktīvam procesam, kurā jauniešu komandas izstrādā konkrētas projektu idejas, balstoties uz kalkulatora datiem: ej.uz/YUPAD.

Visi iepriekš minētie rīki un metodoloģija projekta laikā tika pilotēta katrā no partnervalstīm, tai skaitā Rīgā. Kā labās prakses piemēri no Latvijas tika iekļauti Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta ideju konkurss (balso.riga.lv) un biedrības “Sabiedrība par atklātību “Delna”” īstenotie līdzdalības budžeta pilotprojekti Latvijas skolās. Noritējuši vairāki informatīvie semināri lēmumpieņēmējiem un jaunatnes jomā strādājošajiem, kā arī “Bišu” projektu darbnīcās jauniešu komandas izstrādāja četras iniciatīvu idejas:

  • pētījuma īstenošana, lai iegūtu datus drošas pārvietošanās aplikācijas izstrādei (Latvijas Neredzīgo biedrība);
  • “Zaļās zonas” izveide skolas teritorijā (Purvciema vidusskola);
  • skolas pašpārvaldes stiprināšana - apmācību rīkošana, pieredzes apmaiņa, telpas remonts (Rīhas tehniskā koledža);
  • skolas līdzdalības indeksa mērīšanu, pašpārvalžu un skolas vadības sadarbības memoranda un vadlīniju izstrāde (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija).

Daļa iniciatīvu jau īstenotas pilnībā, daļa vēl tiks realizētas 2024. gada laikā.

Plašāka informācija par projekta gaitu un rezultātiem meklējama šajās vietnēs:

yupadproject.net
www.kanieris.lv

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta koordinatori Daci Rībenu, dace.ribena@riga.lv.

*YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data