RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Atkārtotais konkurss Rīgas pašvaldības iestādēm līdzfinansējuma saņemšanai dalībai NVA programmā

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Atkārtotais konkurss Rīgas pašvaldības iestādēm līdzfinansējuma saņemšanai dalībai NVA programmā Jaunatne 12.04.2024. 01.06.2024. - 31.08.2024. Rezultāts

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina atkārtoto konkursu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm līdzfinansējuma saņemšanai dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programmā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” šovasar.

Konkurss tiek rīkots nesadalītajai līdzfinansējuma daļai (25 pagaidu darba vietu izveidei). Līdzfinansējums paredzēts tādu izdevumu apmaksai, kas netiek segti no NVA līdzekļiem.

Ar prasībām pieteikumu noformēšanai var iepazīties konkursa nolikumā.

Pieteikumi ar elektronisku dienesta vēstuli iesniedzami IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldei līdz 2024. gada 12. aprīlim (plkst. 16.00).

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie IKSD Jaunatnes nodaļas vadītāja Dmitrija Zvereva (e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv; tālrunis 67181499).

Plašāka informācija par NVA programmu pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/.

Vēršam uzmanību, ka šajā konkursā līdzfinansējumam dalībai NVA programmā nevar pieteikties IKSD padotībā esošās iestādes.

Rezultāti