RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Iniciatīvu konkurss Rīgas jauniešiem

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Iniciatīvu konkurss Rīgas jauniešiem Jaunatne 17.05.2024. 10.06.2024. - 25.11.2024. Rezultāts

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem, tai skaitā Rīgas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes!

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

- neformālās mācīšanās aktivitātēm;
- āra dzīves aktivitātēm;
- jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
- fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
-radošai pašizpausmei (piem., radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Viena jauniešu iniciatīvas projekta aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 400,00.

Iniciatīvu projekti jāiesniedz līdz 17.05.2024., plkst. 20.00, nosūtot uz e-pasta adresi macibas.brf@gmail.com. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu valodā,  e-pasta nosaukumā norādot “Pieteikums iniciatīvu konkursam”. Projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz pieteikums papīra formā, ar pašrocīgu parakstu, līdz pieteikumā norādītajam projekta uzsākšanas datumam.

Konkursa nolikums un pieteikuma formas - skatīt zemāk.

Visi iesniegtie projekti to autoriem būs jāprezentē konkursa komisijai 24.05.2024., informācija par prezentāciju norisi tiks nosūtīta iniciatīvu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 08.05.2024. plkst. 17.00 tiešsaistē, Zoom platformā, notiks “Jauniešu iniciatīvu darbnīca”. Darbnīcā būs iespēja uzzināt vairāk par konkursu, iepazīt projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas nianses, attīstīt idejas un saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par jauniešu iniciatīvu konkursu.

Pieteikšanās darbnīcai līdz 07.05.2024. šeit - https://forms.gle/24TTcqQeLHGTvH396.

Atbildes uz papildu jautājumiem pēc darbnīcas uzdot rakstot uz epastu: macibas.brf@gmail.com

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2024. gadā organizē nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma.

Rezultāti