RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

STEAM nodarbība Rīgas Jauno tehniķu centra Dabaszinību skolā

STEAM nodarbība Rīgas Jauno tehniķu centra Dabaszinību skolā

Lai nodrošinātu STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, izglītības iestādēs sākta skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojekta īstenošana.