Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”  organizē apmācības “Bērnu tiesību aizsardzība” jaunatnes darbiniekiem

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” organizē apmācības “Bērnu tiesību aizsardzība” jaunatnes darbiniekiem

Atbalstot darba ar jaunatni attīstību, Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru šī gada 13. aprīlī organizē apmācības “Bērnu tiesību aizsardzība” jaunatnes darbiniekiem.

Tās norisināsies no plkst. 09:00 līdz 16:00, iekļaujot apmaksātas pusdienas. Izglītības programmas dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Pieteikties aicināti jaunatnes darbinieki (organizāciju, kas veic darbu ar jaunatni, pārstāvji).

Apmācību programmas (8 akadēmisko stundu apjomā) saturs:

Saskarsmes ar bērniem veidošanas principi (4 akadēmiskās stundas):

Efektīva saskarsme ar nepilngadīgiem jauniešiem;
Bērna psiholoģiskās īpatnības noteiktos vecumposmos;
Saskarsmes īpatnības ar dažādu mērķgrupu bērniem;
Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.

Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi atbilstoši Latvijas tiesību normām (4 akadēmiskās stundas):

Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi atbilstoši Latvijas tiesību normām;
Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība;
Ko nozīmē bērna intereses, īpaša gādība un aizsardzība pret bērnu;
Sociālās atbildības vecums un iespēja jaunietim pārstāvēt sevi pašu;
Vai vecākiem ir neierobežota vara pār bērnu;
Kā rīkoties, ja ir tikai aizdomas, ka jaunietim dzīvē notiek kaut kas aizdomīgs;
Starpinstitūciju sadarbības platformas pašvaldības līmenī.

Dalībai apmācību programmā ir bez maksas.

Nepieciešams iepriekš reģistrēties, 10. aprīļa plkst. 23:59 dodoties uz https://ej.uz/kanieris_apmācības24.

Kā šodienas dinamiskajā darbā ar jaunatni neapjukt dažāda rakstura krīzes situācijās, jēgpilni un efektīvi pārvarot traucējošos faktorus? Atvērta un aktīva iesaiste mācīšanās procesā nodrošina zināšanu, prasmju stiprināšanu, kas ir neatņemama profesionalitātes pilnveides daļa un sniedz stabilākas garantijas kvalitatīvam darbam ar jauniešiem.

 

Galerijas