Turpinās jaunatnes politikas plāna izstrāde

Attēlā no labās puses - darbseminārā uzstājās Dmitrijs Zverevs, Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs

Turpinās jaunatnes politikas plāna izstrāde

Otrdien, 18. jūnijā, Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” noritēja “Rīgas jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024.-2028. gadam” darbseminārs. Tā mērķis bija apkopot un izvērtēt jau līdz šim izstrādātos priekšlikumus, konkretizējot nākamos uzdevumus un rīcības to izpildei.

Darbseminārā piedalījās gan pārstāvji no Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas, Labklājības un Pilsētas attīstības departamentiem, Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra, Rīgas pašvaldības policijas un dažādām jaunatnes nevalstiskajām organizācijām, gan arī Rīgas domes deputāti.

Topošajā politikas īstenošanas plānā šobrīd iemarķēti 10 galvenie virzieni, t.sk. darba ar jaunatni kvalitātes uzlabošana, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana, jauniešu kompetenču attīstība un līdzdalības veicināšana, atbalsts jaunatnes organizācijām u.c.

Plāna izstrādes ietvaros jau notikušas vairākas citas aktivitātes ar mērķi apzināt viedokļus un vajadzības - jauniešu aptauja un fokusgrupas, jaunatnes organizāciju forums un priekšlikumu izskatīšana Rīgas jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā.

Politikas plāna izstrādes termiņš ir līdz šī gada 30. novembrim.