Zēns un meitene mežā pēta augus

pixels.com

Izsludina finansēšanas konkursu par nometņu organizēšanu vasaras brīvlaikā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (RVP IKSD) izsludina konkursu biedrībām un nodibinājumiem par līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2023./2024. mācību gada vasaras brīvlaikā.

Konkursā tiks atbalstītas šādas Latvijas Republikas teritorijā plānotās un Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem un jauniešiem paredzētās nometnes:

  • plānotais ilgums ir vismaz četras dienas;
  • programmas ilgums ir vismaz sešas stundas dienā (izņemot iebraukšanas un izbraukšanas dienas (diennakts nometnēs), kurās programmas ilgums var būt īsāks par sešām stundām);
  • nometnē piedalās nemainīga dalībnieku grupa – vismaz 15 bērni un jaunieši;
  • nometnes dalībnieku vecums:  dienas nometnē – no 6 līdz 15 gadiem; diennakts nometnē – no 6 līdz 25 gadiem;
  • dalības maksa vienam dalībniekam nepārsniedz 50 euro dienā.

Līdzfinansējums bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai tiek piešķirts pēc šāda aprēķina: 10 euro dienā vienam dalībniekam (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamam vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam un jaunietim), nepārsniedzot 3500 euro vienai nometnei.

Konkursā kopumā plānots sadalīt līdzfinansējumu 69 730 euro apmērā.

Ar nolikumu un saistītiem dokumentiem var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. nometnes programmas (dienas kārtības) projekts), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 2024. gada 5. aprīlim (plkst. 13.00) jānosūta uz RVP IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Vēršam uzmanību, ka ir precizēta pieteikuma veidlapa. Aicinām izmantot aktuālo veidlapas redakciju.

Konsultācijas par pieteikumu noformēšanu ir iespējams saņemt, vēršoties pie RVP IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes – ekspertes Evijas Pelšas (e-pasts: evija.pelsa@riga.lv, tālrunis 67181383).

Lai sniegtu papildu informāciju par konkursa nosacījumiem un pieteikumu sagatavošanu, kā arī atbildētu uz pretendentu jautājumiem, 2024. gada 25. martā plkst. 14.00 www.facebook.com kontā “Rīga mācās” notiks informatīvs seminārs.