Ar ūdenskrāsām tiek izkrāsots Ukrainas valsts karogs

Piešķir finansējumu šim gadam Ukrainas un Latvijas bērnu nometņu organizēšanai

Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu dienas un diennakts nometnes, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu, sekmētu latviešu valodas apguvi un veicinātu integrāciju Ukrainas bēgļu bērniem. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojums par apropriācijas pārdali, kas 2024. gada 9. aprīlī apstiprināts valdībā.

Finansējums 900 tūkstošu eiro apmērā nodrošināts līdz šā gada 1. decembrim un atbalsta programmu īstenos Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām. Nometnes plānots organizēt 1. līdz 12. klases skolēniem, aicinot piedalīties 50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu.

Nometņu programmas Ukrainas un Latvijas jauniešiem piedāvā gan latviešu valodas nodarbības, gan daudzveidīgas cita veida norises un radošās aktivitātes, kas pilnveidos komunikācijas un saskarsmes iemaņas. Vienlaikus tas ir veids, kā sekmēt sociāli emocionālās prasmes un stiprināt psihoemocionālo labbūtību, kas ģeopolitiskās situācijas dēļ ir svarīgi kā Ukrainas, tā Latvijas bērniem un jauniešiem.

Latvijā reģistrēti 7886 Ukrainas bēgļu bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem, no tiem Latvijas izglītības sistēmā reģistrēts 3861 izglītojamais. Tādējādi par daļu Ukrainas skolas vecuma bērnu, kuri nav reģistrēti Latvijas izglītības iestādēs, nav pietiekamas informācijas, kāds ir viņu sociālais, psihoemocionālais stāvoklis un pašizjūta. Plānotais atbalsts īpaši nepieciešams tiem ukraiņu bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kuri mācās attālināti Ukrainas izglītības iestādēs un kuru komunikācija ar vienaudžiem Latvijā ir ierobežota, kā arī tiem skolēniem, kuri vienlaikus mācās gan Latvijas, gan Ukrainas izglītības iestādēs un izjūt pārslodzi.

Valdībā apstiprinātais rīkojums “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.